zaloguj

Polityka prywatności

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma FOOD FIGHTERS, z siedzibą w Katowicach (40-950) przy ulicy Kościuszki 227, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000710013, NIP: 6342917414, REGON: 369006212; kontakt telefoniczny: 733 111 114 (dostawy, serwis), 600 739 119 (faktury i płatności), pozostałe: 606 667 436, 604 400 436, adres email: asystent@pascalbox.pl, strona internetowa: pascalbox.pl

 

Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez nas (firmę PB) w zakresie ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Ciebie do wykonywania czynności, takich jak zapisanie się na newsletter, przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższymi działaniami w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług PB. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Korzystanie przez Ciebie ze stronę pascalbox.pl, w tym korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Klikając w linki zamieszczone na stronę pascalbox.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż PB i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą. Procesy przetwarzania na tych stronach/serwisach, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

 

Dane gromadzone przez stronę WWW

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes PB lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych użytkowników), PB jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony pascalbox.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądanestrony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej firmy PB lub usług podmiotów zewnętrznych.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie ma możliwości przedostania się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

W serwisach pascalbox.pl Admnistrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
• Cookies sesyjne: czyli przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki po czym usuwane całkowicie

• Cookies trwałe: czyli przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu ich ręcznego skasowania. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator serwisów pascalbox.pl wykorzystuje Cookies własne w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, rozpoznania urządzenia Użytkownika, pobraniu informacji o lokalizacjei i na tej podstawie odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dodatkowo Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie po zalogowaniu

 

Usuwanie lub ograniczanie plików Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Na naszych stronach wykorzystywane są zewnętrzne narzędzia, co oznacza, że pewne dane dotyczące Twojej aktywności będą przetwarzane przez firmy – operatorów poniższych rozwiązań:

 • Google Analytics,
 • Facebook,
 • Pixel,
 • GA,
 • Klaviyo,
 • Hotjar.


W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

Abyś mógł skorzystać z naszych serwisów informacyjnych pascalbox.pl oraz nawiązać z nami kontakt. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i w następującym zakresie:

 1. W celu poprawnej realizacji zamówienia Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone w systemie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres dostawy (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu, klatka, piętro, kod klatki, informacje dodatkowe ułatwiające wykonanie dostawy).
 2. W celu wypromowania naszych produktów przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta (pkt. 1) oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności daty rejestracji i logowania, dane dot. zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie internetowym, historia komunikacji z Tobą.
 3. W celu organizacji programów lojalnościowych tj. m. in. powiadomienia o zgromadzonych punktach, sugestie ich spożytkowania czy powiadomienia o nagrodach, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Panelu klienta.
 4. W celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Panelu klienta oraz przy zamówieniu i zakupie Produktów;
 5. W celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta tj. przeglądanie oferty sklepu internetowego, wyszukiwanie odpowiedniego menu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, produktów oraz dane Twojego urządzenia, tj. systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, udostępnionej lokalizacji, adresu IP;
 6. W celu rozpatrywania reklamacji oraz dodatkowej komunikacji (np. skarg i wniosków), przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym

 

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).


Komu mogą lub będą ujawniane Twoje dane osobowe.

1) Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez PB (tzn. pracownikom PB i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz PB w ramach wymienionego celu).

2) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3) Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie PB i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.


Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

 

Jakie przysługują Tobie prawa.

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych.
 2. Prawo żądania ich sprostowania.
 3. Prawo żądania ich usunięcia.
 4. Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z naszych stron internetowych .

 

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania.

Tak, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany lub profilowane, według art. 22 rozporządzenia.


Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez PB dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z PB, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez PB wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


Zmiana postanowień

W razie konieczności PB może zmienić postanowienia niniejszej Polityki prywatności i zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PB. Termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionej Polityki prywatności na stronie firmy PB.

 

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki prywatności należy kierować za pomocą adresu e-mail asystent@pascalbox.pl

Uwaga! Użyj przeglądarki innej niż Safari. Unikniesz problemów z zamówieniem.